Avbokning

Avbokning av beställt boende bör göras så tidigt som möjligt så att vi har en möjlighet att sälja rummet/eller rummen till andra gäster. Avbokning skall dock ske senast 48 timmar innan ankomst.
För gruppbokningar gäller speciella avbokningsregler.

Skansen

Skansen invigdes den 11 oktober 1891. Namnet kommer från den skans som Karl XIV Johan lät uppföra åt sin son Oscar I att användas som lekplats. Den äldsta byggnaden är från 1320-talet och de yngsta runt 1930. Skansen finansieras av entréintäkter, donationer från företag, privatpersoner och stiftelser samt genom bidrag från Kulturdepartementet.